چهارشنبه 21 بهمن 1394
»

 

محمد موسوي در صدر بهترين مدافعين روي تور ليگ جهاني قرار گرفت

بازيكن سرعتي زن تيم ملي واليبال ايران در صدر بهترين مدافعين روي تور ليگ جهاني قرار گرفت.
در پايان هفته سوم بيست و چهارمين دوره ليگ جهاني واليبال نفرات برتر در بخش هاي مختلف این رقابت ها مشخص شدند.
** بهترين مدافعان روي تور
در دفاع روي تور، محمد موسوي با ميانگين 1.12 امتياز در هر ست در رده نخست قرار گرفت و پس از وي امانوئل بيرارلي از ايتاليا با ميانگين 1.04 امتياز در هر ست در مكان دوم ايستاد.
عادل غلامي و آرمين تشكري هر دو با ميانگين 0.35 به ترتيب در رده هاي 49 و 50 اين رده بندي قرار گرفته اند و سعيد معروف،‌ امير غفور، عليرضا مباشري و فرهاد قائمي همگي با ميانگين 0.18 به ترتيب رده هاي 85، 86، 87 و 88 را به خود اختصاص داده اند. پوريا فياضي و شهرام محمودي هم با ميانگين 0.12 به ترتيب در رتبه هاي 117 و 119 ايستاده اند. حمزه زريني هم با ميانگين 0.06 در رتبه 139 قرار دارد.
** امتيازآورترين بازيكنان
در بخش امتيازآورترين بازيكنان، ايوان زايتسف از ايتاليا با كسب 130 امتياز در رده نخست قرار دارد. اين بازيكن 108 امتياز با اسپك، 11 امتياز با سرويس و 11 امتياز با دفاع روي تور به دست آورده است.
در اين بخش محمد موسوي با كسب 47 امتياز بهترين آمار را در ميان بازيكنان ايراني به نام خود ثبت كرده و در رده 49 قرار گرفته است. موسوي 25 امتياز از اسپك،‌ 19 امتياز از دفاع روي تور و 3 امتياز از سرويس به دست آورده است.
شهرام محمودي با 35 امتياز در رده 70، امير غفور با 28 امتياز در رده 84، آرمين تشكري با 27 امتياز در رده 87، فرهاد قائمي با 26 امتياز در رده 88، حمزه زريني با 25 امتياز در رده 89، عادل غلامي با 18 امتياز در رده 110، عليرضا مباشري با 16 امتياز در رده 116، پوريا فياضي با 15 امتياز در رده 119 و سعيد معروف با 3 امتياز در رده 167 ديگر بازيكنان امتياز آور ايران در اين دوره از مسابقات هستند.
** بهترين اسپك زن
در بخش بهترين اسپك زن مسابقات،‌ تودور آلكسيف از بلغارستان در رده نخست قرار دارد. اين بازيكن 56.98 درصد اسپك هاي خود را با موفقيت تبديل به امتياز كرده است.
در اين بخش شهرام محمودي بهترين عملكرد را در ميان بازيكنان ايراني به ثبت رسانده و در 44.12 درصد اسپك هاي خود موفق بوده است. محمودي در رده 26 بهترين اسپك زنان ليگ جهاني قرار دارد.
امير غفور ديگر بازيكن پشت خط زن تيم ملي واليبال ايران هم با 35.82 درصد موفقيت در زدن اسپك در رتبه 48 اين رده بندي ايستاده است.
** بهترين زننده سرويس
در ميان بهترين زنندگان سرويس اين مسابقات الكساندره فريرا از پرتغال با ميانگين 0.52 امتياز در هر ست بهترين عملكرد را در ميان تمام بازيكنان داشته است. اين بازيكن تا كنون در مجموع 12 امتياز با استفاده از سرويس كسب كرده است.
در اين بخش فرهاد قائمي و آرمين تشكري در رده هاي 24 و 25 قرار دارند و بهترين عملكرد را در ميان بازيكنان ايراني به ثبت رسانده اند. اين دو بازيكن هر دو 4 امتياز سرويس كسب كرده و ميانگين 0.24 امتياز در هر ست را به ثبت رسانده اند.
شهرام محمودي، حمزه زريني و محمد موسوي هم همگي سه امتياز سرويس با ميانگين 0.18 امتياز در هر ست به دست آورده اند و در رده هاي 35،‌ 36 و 38 اين رده بندي ايستاده اند.
پوريا فياضي و امير غفور هم يك امتياز سرويس به دست آورده اند و با ميانگين 0.06 امتياز در هر ست به ترتيب در رده هاي 92 و 96 قرار دارند.
** بهترين توپ گيري
در بخش بهترين توپ گيري بيست و چهارمين دوره ليگ جهاني، ماريو ده سيلوا از برزيل با ميانگين 3.2 توپ گيري در هر ست در رده نخست قرار دارد.
در اين رده بندي فرهاد ظريف با ميانگين 1.94 در هر ست بهترين عملكرد را در ميان بازيكنان ايراني به ثبت رسانده است و در مكان ششم قرار دارد.
سعيد معروف با ميانگين 0.88 در رده 36،‌ حمزه زريني و عليرضا مباشري با ميانگين 059 در رده هاي 64 و 65،‌ فرهاد قائمي با ميانگين 0.47 در رده 80، امير غفور با ميانگين 0.41 در رده 97، پوريا فياضي با ميانگين 0.35 در رده 106، آرمين تشكري، شهرام محمودي و محمد موسوي با ميانگين 0.18 در رده هاي 139، 140 و 142 و مهدي مهدوي و عادل غلامي با ميانگين 0.12 در رده 160 و 162 قرار دارند.
** بهترين دريافت
در اين بخش متيو اندرسون از آمريكا با 83.17 درصد موفقيت،‌بهترين عملكرد را دارد و در رده نخست بازيكنان 16 تيم شركت كننده در ليگ جهاني قرار دارد.
در اين بخش فرهاد ظريف ليبروي تيم ملي ايران با 35 درصد موفقيت بهترين عملكرد را در ميان بازيكنان كشورمان ثبت كرده و در رده 26 اين رده بندي ايستاده است.
فرهاد قائمي هم با 23.17 درصد در رتبه 28 قرار دارد.


جديدترين اخبار