شنبه 24 بهمن 1394
»
ليگ برتر واليبال مردان باشگاههاي كشور
رده بندي | مرحله مقدماتي

پوئن
معدل باخته برده
ست
معدل باخته برده
جزئيات نتايج
0
-
3
1
-
3
2
-
3
3
-
2
3
-
1
3
-
0
مسابقات
باخته برده بازي
امتياز تيم رده
1 سايپا البرز642623312561117226 2.76 23092070 1.11
2 كاله مازندران632622410663 17230 2.40 23002025 1.13
3 پيكان622621561232 36733 2.03 23672143 1.10
4 شهرداري اروميه532516997 5316134 1.79 22212053 1.08
5 گيتي پسند462616109342535741 1.39 22092050 1.07
6 پيشگامان كوير452616107452445644 1.27 22502186 1.02
7 هاوش گنبد432613136526435548 1.14 22992223 1.03
8 باريج اسانس392615115282545451 1.05 23532347 1.00
9 شهرداري تبريز392612145614374750 0.94 21652157 1.00
10 نوين كشاورز28269174323774058 0.68 21472295 0.93
11 ميزان خراسان252691724311063961 0.63 22022336 0.94
12 آلومينيوم المهدي17255201224793066 0.45 20372268 0.89
13 كرمان1126323 2137132273 0.30 19452273 0.85
14 مناطق نفت خيز826125 1 56141976 0.25 18992277 0.83

ليگ برتر در مرحله مقدماتي